ATL (above the line) – można tym pojęciem określić działania marketingowe, które skierowane są do odbiorcy masowego. Mówiąc o ATL mamy najczęściej na myśli tzw. mass media. W szczególności prasę, radio i telewizję. Cechą charakterystyczną tej reklamy jest to, że dociera ona do znacznie większego grona osób niż jest to konieczne. Skutkuje to często tym, że przekaz reklamowy trafia do odbiorców przypadkowych pochodzących spoza grupy docelowej, do której chcemy dotrzeć.