CPC (cost per click) – jest to finalna kwota, którą płaci się za kliknięcie w reklamę. W kontekście CPC można spotkać się również ze stwierdzeniem rzeczywistego CPC, czyli rzeczywistego kosztu kliknięcia. Często jest on inny od maksymalnego CPC, czyli maksymalnej, deklarowanej przez Ciebie kwoty, którą możesz wydać za pojedyncze kliknięcie.