ROI, czyli zwrot z inwestycji (return on investment). Jest to wskaźnik rentowności, który stosujemy w celu zmierzenia efektywności prowadzonych działań. Jest to metoda, która służy do pomiaru opłacalności podejmowania inwestycji marketingowych. We współczynniku tym analizuje się koszty poniesione na kampanię oraz korzyści, które z niej wyniknęł